Strefa wiedzy
Studia przypadków
Studia przypadków 23.02.2023
Struktura organizacyjna
Gdy chcemy z różnych powodów ograniczyć widoczność niektórych procesów dla części użytkowników, np. związanych ze strategią, HR, reklamacjami, inwestycjami, marketingiem etc., odzwierciedlenie struktury bardzo by się przydało. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie „organizacji” jako działów firmy lub obszarów zadaniowych.
Struktura organizacyjna
Studia przypadków 23.02.2023
Struktura organizacyjna
Gdy chcemy z różnych powodów ograniczyć widoczność niektórych procesów dla części użytkowników, np. związanych ze strategią, HR, reklamacjami, inwestycjami, marketingiem etc., odzwierciedlenie struktury bardzo by się przydało. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie „organizacji” jako działów firmy lub obszarów zadaniowych.
Studia przypadków 23.02.2023
Struktura organizacyjna
Gdy chcemy z różnych powodów ograniczyć widoczność niektórych procesów dla części użytkowników, np. związanych ze strategią, HR, reklamacjami, inwestycjami, marketingiem etc., odzwierciedlenie struktury bardzo by się przydało. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie „organizacji” jako działów firmy lub obszarów zadaniowych.
Struktura organizacyjna
Studia przypadków 23.02.2023
Struktura organizacyjna
Gdy chcemy z różnych powodów ograniczyć widoczność niektórych procesów dla części użytkowników, np. związanych ze strategią, HR, reklamacjami, inwestycjami, marketingiem etc., odzwierciedlenie struktury bardzo by się przydało. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie „organizacji” jako działów firmy lub obszarów zadaniowych.