Usuwanie zadań
Funkcjonalności 23.05.2023
Usuwanie zadań
Czy wszyscy użytkownicy mogą usuwać zadania (instancje procesów)? Nie. Tylko administratorzy (rola Admin) oraz właściciel (Owner) danej Organizacji mogą usuwać dowolne zadania (instancje procesów).
Funkcjonalności 23.05.2023
Usuwanie zadań
Czy wszyscy użytkownicy mogą usuwać zadania (instancje procesów)? Nie. Tylko administratorzy (rola Admin) oraz właściciel (Owner) danej Organizacji mogą usuwać dowolne zadania (instancje procesów).
Funkcjonalności
Idea 03.03.2023
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Idea 03.03.2023
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).
Idea
Usuwanie zadań
Studia przypadków 23.05.2023
Usuwanie zadań
Czy wszyscy użytkownicy mogą usuwać zadania (instancje procesów)? Nie. Tylko administratorzy (rola Admin) oraz właściciel (Owner) danej Organizacji mogą usuwać dowolne zadania (instancje procesów).
Studia przypadków 23.05.2023
Usuwanie zadań
Czy wszyscy użytkownicy mogą usuwać zadania (instancje procesów)? Nie. Tylko administratorzy (rola Admin) oraz właściciel (Owner) danej Organizacji mogą usuwać dowolne zadania (instancje procesów).
Studia przypadków