Wyszukujący – nowa rola w Dew-X

11.05.2023

Kilku klientów zgłosiło nam potrzebę umożliwienia wybranym użytkownikom wyszukiwania wśród wszystkich instancji procesów, a nie tylko tych w których wyszukujący brał udział.

Oczywiście do tej pory istniała taka możliwość. Wiązała się jednak z koniecznością nadania tym osobom uprawnień administracyjnych. To z kolei, powodowało, że razem z wyszukiwaniem osoby takie uzyskiwały możliwość zmiany uprawnień innych użytkowników, zmiany wykonawców zadań, edycji definicji procesów czy wreszcie usuwania instancji, a nawet całych procesów.

Postanowiliśmy temu zaradzić i wprowadziliśmy nową rolę: wyszukującego (Search)

Zmiana Roli w Dew-X

Od teraz w panelu użytkowników Owner lub Admin może nadać rolę „Search” dowolnym osobom, nadając im opisane uprawnienia.

Komu warto nadać tę rolę? Na przykład:

  • pracownikom sekretariatu
  • asystentom
  • księgowym

Więcej o rolach i uprawnieniach przeczytasz tu: kliknij

Wszystkie