Czynności równoległe

14.04.2023

Co zrobić gdy wiele różnych czynności powinno być wykonanych w tym samym czasie przez kilka różnych działów/osób?

Na przykład równolegle powinna być realizowana płatność i księgowanie w zewnętrznym biurze rachunkowym.

Są co najmniej dwie możliwości realizacji tego celu.

1. Każde zadanie można przekazać zamiast do jednego, to do wielu użytkowników. W takim przypadku zawsze decyduje się, czy wymagane jest działania jednego (dowolnego z nich), czy każdego.

Formularz na takim kroku mógłby zawierać pola dla wielu „działów”, np. pole wyboru: Czy wykonano płatność? (Tak/Nie) i pola dla biura rachunkowego. Każdy wypełniałby swoje.
Te pola musiałyby być opcjonalne (niewymagane), aby proces mógł iść dalej.

2. Jeden lub wielu z tych użytkowników może być zawsze lub czasem (nie zawsze będzie taka potrzeba – są faktury opłacone z góry) dodawanych DW (https://dew-x.com/pl/dw-do-wiadomosci/) na konkretnym kroku – taką informację można wyświetlić w treści formularza w formie instrukcji.
Efekt będzie taki, że np. osoba odpowiedzialna za płatności otrzyma powiadomienie, że została dodana DW i będzie miała dostęp do tej instancji. Nie będzie miała do wykonania żadnego zadania, ale będzie mogła korzystać ze wszystkich zgromadzonych danych, więc np. wykonać przelew. Proces w tym czasie będzie już w biurze rachunkowym, które zajmie się księgowaniem.

Dla porządku można po kroku „Księgowanie” dodać jeszcze jeden „Potwierdzenie płatności”, na którym osoba odpowiedzialna za płatności, już po fakcie „od klika” pole wyboru: Czy wykonano płatność? (Tak/Nie) i zakończy całą instancję procesu.

Wszystkie