Struktura organizacyjna

23.02.2023

Jak zapewne już wiesz w Dew-X nie odwzorowujemy wprost struktury organizacyjnej. Pozwala to naszym zdaniem lepiej zarządzać procesami, np. poprzez łatwiejsze projektowanie procesów dla obszarów biznesowych czy struktur macierzowych niepowiązanych z formalną strukturą organizacji.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku brak struktury jest zaletą.
Gdy chcemy z różnych powodów ograniczyć widoczność niektórych procesów dla części użytkowników, np. związanych ze strategią, HR, reklamacjami, inwestycjami, marketingiem etc., odzwierciedlenie struktury bardzo by się przydało.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie „organizacji” jako działów firmy lub obszarów zadaniowych.

Zastosuj następującą procedurę:

 1. Pozostaw swoją Organizację, np. MojaFirma dla procesów dostępnych dla wszystkich, np. urlopy, pomysły, komunikaty, korespondencja przychodząca etc.
 2. Dla każdego działu/tematu/obszaru, w którym chcesz ograniczać dostęp, stwórz odrębne organizacje, np.:
  Zarząd MojaFirma
  HR MojaFirma
  Inwestycje MojaFirma
  Reklamacje MojaFirma
  Marketing MojaFirma
 3. W każdej z nich zbuduj stosowny zestaw procesów, np. „Rekrutacja”, „Szkolenia”, itd. w HR.
 4. Do każdej z „organizacji” zaproś tylko tych użytkowników, którzy mają mieć dostęp do danego zestawu procesów. Te same osoby mogą mieć tym samym dostęp do jednej, kilku lub wszystkich wewnętrznych „organizacji”.

Od tej chwili tylko wybrane osoby będą mogły inicjować i brać udział w konkretnych procesach.

Więcej o organizacjach: kliknij

Z tym tematem powiązana jest kwestia ról i uprawnień: kliknij

Wszystkie