Proces zakupowy w sieci restauracji

20.02.2023

Podczas wdrażania przez nas procesu zakupowego w sieci restauracji pojawiło się pytanie, dlaczego Tabele globalne nie są wykorzystywane w dostępnych szablonach procesów?

Zgodzimy się co do tego, że zarówno Tabele globalne jak i Słowniki byłby w nich bardzo przydatne.
Szczególnie w definicjach procesu obiegu faktur lub wnioskach zakupowych. Dlaczego zatem ani Tabele globalne, ani Słowniki nie zostały tam użyte?
Powód jest bardzo prosty.

Zarówno Tabele globalne jak i Słowniki dodawane są poza edytorem procesów – w danej Organizacji tworzymy je w module administracyjnym tak aby były dostępne dla każdej z różnych definicji procesów, które będziemy w niej tworzyć.
Umieszczenie przez nas Tabel globalnych i Słowników spowodowałoby, że dodany w ten sposób w Twojej organizacji szablon nie pozwoliłby na przepływ procesu – brakowałoby w nim tabel globalnych i słowników, do których mógłby się odwołać. Pomijając już fakt, że np. w słownikach nie wiedzielibyśmy co chciałbyś umieścić 😊

Jeżeli zatem uważasz, tak jak my, że w niektórych procesach Tabele globalne oraz Słowniki są przydatne, to dodaj je najpierw w module administracyjnym, a następnie umieść w stworzonych przez siebie (od zera lub na podstawie szablonów) definicjach procesów.

Uwaga: nic nie stoi na przeszkodzie, abyś stworzone przez siebie definicje procesów kopiował wraz z odniesieniem do tabel globalnych oraz słowników – tak długo jak zrobisz to w tej samej Organizacji wszystko będzie działało. Możesz też przenieść je do innych organizacji, ale wówczas przed publikacją procesu, dodaj tabele globalne oraz słowniki, a następnie w czasie edycji definicji procesu dodaj je w miejsce poprzednich.

Więcej o Słownikach: kliknij
Więcej o Tabelach globalnych: kliknij

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).