Podgląd danych

05.03.2024

Wielu użytkowników Dew-X zwracało uwagę, że wykonując dany krok brakuje podglądu danych zgromadzonych na krokach poprzednich.

Nie była to do końca prawda, ponieważ istnieje możliwość przełączenia się pomiędzy krokami, która pozwala na zapoznanie się zarówno z wypełnionymi już formularzami jak i kolejnymi.

Faktycznie, w niektórych przypadkach nie było to jednak wystarczające. Na przykład wówczas, gdy aby wypełnić aktualny formularz potrzebujemy bieżącego podglądu danych z jednego z poprzednich kroków, np. tabeli, wielu dat, opisów etc. Wielokrotne przełączanie się pomiędzy widokami jest nieefektywne.

Dodaliśmy funkcjonalność, dzięki której po kliknięciu przycisku „Dane”, wszystkie dane wyświetlą się w dodatkowym oknie, które będzie można przesuwać po ekranie lub powiększyć do jego pełnej szerokości i jednocześnie wypełniać formularz

Dane podgląd

Od teraz praca z formularzami stała się jeszcze prostsza.

Wszystkie