Elektroniczny obieg faktur

26.07.2023

Jest to jeden z najpopularniejszych procesów biznesowych implementowanych podczas wdrożeń systemów workflow.

Występuje prawie w każdej organizacji.

Obieg faktur kosztowych (zakupowych) jest pierwszym i oczywistym procesem, który jest wskazywany do optymalizacji przy pomocy systemu obiegu dokumentów. Wraz z rozwojem organizacji rośnie ich liczba, więc tradycyjne metody pracy z tymi dokumentami przestają być efektywne.

Zazwyczaj przebiega według następującego schematu:

 • Rejestracja faktury
 • Opis merytoryczny
 • Akceptacje
 • Weryfikacja księgowa

Niejednokrotne system workflow jest integrowany z systemem finansowo-księgowym, aby po przeprocesowaniu faktury umieścić dane w buforze F-K w celu zaksięgowania. 

Powody, dla których warto wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów finansowych:

 • kontrola i optymalizacja kosztów
 • duża liczba otrzymywanych faktur
 • rozproszona struktura organizacyjna
 • złożony proces akceptacyjny
 • dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa
 • optymalizacja innych procesów wewnętrznych
 • integracja procesu opisu i akceptacji kosztów z innymi systemami, np. finansowo-księgowym
 • integracja z innymi procesami, np. zakupowym
Elektroniczny obieg faktur aplikacja workflow dew x
Wszystkie