Najważniejsze informacje bez wchodzenia w szczegóły

22.09.2023

Zmienne wyróżnione

Jak zapewne wiesz z Bazy wiedzy tworząc lub modyfikując definicję procesu należy określić od 1 do 3 zmiennych (opcja „Wyróżnione pola”), które warto pokazać na karcie danej instancji procesu

Zmienne wyróżnione

Dla wniosków urlopowych mogą to na przykład być: imię, nazwisko i zakres dat, a dla faktur: nazwa, NIP i kwota netto. Pola te będą widoczne na karcie zadania bez wchodzenia jego w szczegóły.

Widok kart z zdaniami prezentowany na dashbordzie różni się od karty instancji widocznej w danym procesie. Jest na nim mniej miejsca między innymi dlatego, że zawiera dodatkowo nazwę organizacji oraz nazwę procesu.

Wielu użytkowników systemu zgłaszało nam potrzebę aby „upchnąć” na tej karcie również zmienne wyróżnione.

Udało się!

Od teraz najeżdżając na ikonę

ikona i

na tzw. tooltipie pojawią się zmienne wyróżnione, a po kliknięciu w tę ikonę wyświetlą się małym oknie:

Zmienne wyróżnione w Dew-X

Funkcjonalność ta jest dostępna również w wersji mobilnej.

Wszystkie