Niektórzy zasługują na kolejną szansę

27.04.2023

Ponów

To kiedy wykonamy przydzielone nam zadanie czasem nie jest zależne tylko od nas, np. czekamy na jakieś dane z zewnątrz albo odpowiednią pogodę, albo sprawa jest przekładana przez instytucje zewnętrzne itd.

Czasem wykonanie danego kroku nie jest istotne i możemy pozwolić sobie na jego wielokrotne przekładanie.

Bywa też tak, że trudno przewidzieć ile czasu w konkretnym przypadku należy założyć na jego wykonanie.

Jeżeli tworząc lub edytując definicję procesu, bierzemy pod uwagę te lub inne przypadki, to możemy wykorzystać funkcjonalność „Ponów”.

Znajdziemy ją poniżej funkcji „Czas na wykonanie (godziny)”.

Ponów w Dew-X

Liczba ponowień

Domyślna wartość to „0”. Oznacza to, że zadanie, które nie zostanie wykonane w przewidzianym dla niego w czasie, stosownie do definicji, cofnie się do poprzedniego lub zakończy na danym kroku.

Wartość „1”, to jedna dodatkowa szansa; „2”, to dwie, czyli łącznie z czasem bazowym, trzy cykle, etc.

Uwaga: przesyłając zadanie dalej, użytkownik może jednorazowo zmienić ustalony w definicji czas wykonania. Ta zmiana będzie mieć wpływ tylko na pierwszy cykl. Jeżeli zostały przewidziane powtórzenia, to będą one trwały tak długo, jak zostało to założone dla tego kroku w definicji procesu.

Za każdym razem gdy użytkownik nie wykona zadania, które ma włączoną opcję ponowienia (wartość większa od 0), otrzyma powiadomienie e-mailowe z informacją, że dostał właśnie dodatkową szansę na jego wykonanie.

Wszystkie