DW (do wiadomości)

07.03.2023

Występuje czasem potrzeba, aby użytkownik niebiorący udziału w przepływie danej sprawy miał możliwość zapoznania się z nią. Do tego właśnie służy funkcjonalność DW.

Może to być zarówno osoba, która nie będzie w ogóle brała udziału w tej instancji procesu jak i ta, która zostanie do niej dołączona na późniejszych krokach.

Ponów DW w Dew-X

Poza samą możliwością dodawania DW stworzyliśmy dodatkową zakładkę (obok danych i historii), aby można było łatwo sprawdzić kiedy, komu i kto udostępnił dane zadanie.

Karta DW w Dew-X

Więcej na ten temat w znajdziesz w instrukcji

Wszystkie