DW (do wiadomości)

07.03.2023

Występuje czasem potrzeba, aby użytkownik niebiorący udziału w przepływie danej sprawy miał możliwość zapoznania się z nią. Do tego właśnie służy funkcjonalność DW.

Może to być zarówno osoba, która nie będzie w ogóle brała udziału w tej instancji procesu jak i ta, która zostanie do niej dołączona na późniejszych krokach.

Ponów DW w Dew-X

Poza samą możliwością dodawania DW stworzyliśmy dodatkową zakładkę (obok danych i historii), aby można było łatwo sprawdzić kiedy, komu i kto udostępnił dane zadanie.

Karta DW w Dew-X

Więcej na ten temat w znajdziesz w instrukcji

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).