Domyślny wykonawca

30.05.2022

Domyślny wykonawca kroku w procesie obiegu dokumentów

Jeden z użytkowników Dew-X zwrócił nam uwagę (za co serdecznie dziękujemy), że przydałaby się funkcjonalność polegająca na możliwości wskazania w trakcie tworzenia lub edycji procesu, kto ma być domyślnym wykonawcą danego kroku.

Uznaliśmy, że jest to zasadny wniosek, który został wpisany na listę do realizacji i został zrealizowany.

Jak to działa?

Jeżeli dany krok ma być domyślnie wykonywany przez konkretnego użytkownika, to tworząc lub edytując proces, można go wskazać wybierając z listy:

Domyślny wykonawca w Dew-X

Uwagi:
Na liście znajdą się tylko użytkownicy z wewnątrz danej Organizacji, ale jeżeli nie zaakceptowali jeszcze dołączenia do niej, to ich wybranie nie będzie możliwe.
W toku procesu wykonujący dane zadanie będzie mógł świadomie zmienić adresata lub wskazać wielu adresatów kolejnego kroku.

Funkcjonalność jest już dostępna w systemie.

Wszystkie