Role w systemie

16.03.2022

Uprawnienia

To bardzo ważna kwestia. Oczywiste są względy bezpieczeństwa, ale świadomość uprawnień otwiera też możliwość organizacyjne.

Zacznijmy od opisania ról, które pojawiają się w Dew-X.

Właściciel [Owner] – to osoba, która posiada najszersze uprawnienia. Domyślnie jest nią ktoś, kto założył daną Organizację, ale rolę tę można przekazać innej osobie.

Administrator [Admin] – osoba, która posiada szerokie uprawnienia. Zależnie od tego, czy jest z wewnątrz organizacji, czy z jej otoczenia (o tym dalej), od Właściciela odróżniają ją trzy cechy:

  • Administratorów może być wielu
  • Nie mogą usunąć danej Organizacji
  • Nie widzą stopnia zajęcia miejsca danej Organizacji (tak naprawdę jest to miejsce zajmowane przez wszystkie organizacje danego Właściciela) i nie mogą tej przestrzeni powiększyć

Członkowie – to osoby, które mogą brać udział w procesach danej Organizacji oraz korzystać z jej archiwum plików, ale są pozbawione funkcji administracyjnych i właścicielskich. Właściciel i administratorzy są jednoczenie członkami organizacji, w tym sensie, że aby wykonywać standardowe czynność (branie udziały w procesach, czy korzystanie a archiwum plików nie muszą posiadać odrębnych kont).

Jak zaznaczyliśmy wcześniej administratorzy, ale także członkowie mogą przyjmować dwa statusy w danej Organizacji:

  • być z jej wnętrza
  • być z jej otoczenia

Jeżeli dany Członek jest z otoczenia Organizacji (nie jest z jej wnętrza) nie ma dostępu do listy innych członków danej Organizacji. Stwarza to szereg możliwość organizacyjnych, np. tworząc system wsparcia klientów (staną się członkami spoza Organizacji) i nie będą mogli wyświetlić jej członków poza tymi, którzy utrzymują z nimi kontakt w procesie.

Zestawienie uprawnień dla danych ról przedstawia poniższa tabela:

workflow Dew-X role
Role użytkowników w systemie obiegu dokumentów, spraw i zadań.

Archiwum dokumentów

W przypadku Archiwum plików Właściciel (Owner) oraz Administratorzy (Admin) danej Organizacji mają domyślnie nadane pełne uprawnienia. Pozostałych użytkowników należy upoważnić do dostępu do dokumentów w poszczególnych katalogach/folderach (wyszukanie i podgląd) oraz opcjonalnie do dodawania, edytowania oraz usuwania plików i folderów.

Wszystkie