Raporty

12.05.2022

Możliwość raportowania jest ważną funkcjonalnością systemów workflow

Raportowanie nie ma wpływu na sam przebieg procesu, ale bardzo ułatwia jego analizę. Przede wszystkim pozwala na wyciągnięcie danych, które są gromadzone w trakcie przepływu.

W systemach, które muszą być uniwersalne i w których użytkownicy sami tworzą procesy oraz je wielokrotnie modyfikują, wymyślenie mechanizmów raportowych jest nie lada wyzwaniem.

Tak też było w Dew-X. Nasze dyskusje na ten temat zaczęły się już na samym początku realizacji tego projektu. Po drodze pojawiło się kilka koncepcji i wreszcie decyzja o drodze, którą będziemy podążać.

Finalny efekt naszych prac jest już w aplikacji – raporty są dostępne z poziomu danego procesu, poprzez ikonę na dole po prawej stronie ekranu.

Zadecydowaliśmy, że raporty będą dostarczane jako pliki MS Excel. Dzięki temu natychmiast po ich wygenerowaniu będzie można dokonać dalszych operacji, takich jak sumowanie, filtrowanie, sortowanie, tworzenie tabel przestawnych, wykresów itd., itp.

Raport w Dew-X
Dew-X elektroniczny system obiegu dokumentów, spraw i zadań.

Więcej informacji znajduje się w Bazie wiedzy: kliknij

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).