Organizacje publiczne i prywatne

13.07.2022

W Dew-X wszystkie organizacje były publiczne, co oznaczało, że każdy użytkownik systemu mógł je wyszukać i poprosić o zgodę na dołączenie do nich. Decyzję podejmował jej właściciel lub administratorzy.
Pojawiło się oczekiwanie, aby istniała możliwość ukrycia niektórych organizacji.
Faktycznie, można wskazać wiele sytuacji, w których jest to uzasadnione.
W związku z tym wprowadziliśmy stosowną zmianę.

Organizacje mogą być teraz Publiczne lub Prywatne.

Prywatne nie mogą zostać wyszukane, a zatem aby do nich dołączyć trzeba otrzymać zaproszenie od ich członka. Decyzję o tym, czy organizacja będzie publiczna, czy prywatna podejmuje się na etapie jej tworzenia lub późniejszej edycji.

Przy okazji wprowadziliśmy możliwość zmiany nazwy organizacji.

Jeżeli po utworzeniu Organizacji konieczna jest zmiana jej nazwy lub statusu (publiczna/prywatna), możesz zrobić to poprzez ekran:

Uwaga: zmieniając nazwę lub statusu Organizacji, system każdorazowo zmieni również #numer.
Zmiana ta nie będzie miała wpływu na istniejące w niej procesy, pliki, dane, czy jej członków.

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).