Archiwum w Dew-X

30.03.2022

Pierwsi użytkownicy systemu Dew-X zgłosili kilka pomysłów rozwojowych. Jednym z nich było Archiwum – funkcjonalność, która pozwoliłaby na gromadzenie i udostępnianie uprawnionym osobom plików, które nie biorą udziału w procesach obiegu dokumentów, czyli modułu zarządzania dokumentami.

O jakie dokumenty może chodzić?

Archiwum plików, zwanego też Document Management System (DMS) lub Electronic Document Management (EDM) najczęściej używa się do zarządzania umowami, np. z klientami, dostawcami, czy pracownikami, fakturami, protokołami, dokumentami HR, nagraniami rozmów, dokumentacją techniczną etc.

Moduł zarządzania dokumentami w Dew-X ma bardzo duże możliwości. Pozwala na tworzenie wielu katalogów/folderów, dodawanie plików, budowanie formularzy do opisywania (indeksowania) dokumentów, OCR-owanie, nadawanie uprawnień do dostępu i edycji plików.

O tym jak działa Archiwum w Dew-X możecie przeczytać tutaj: kliknij

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).