Archiwum w Dew-X

30.03.2022

Pierwsi użytkownicy systemu Dew-X zgłosili kilka pomysłów rozwojowych. Jednym z nich było Archiwum – funkcjonalność, która pozwoliłaby na gromadzenie i udostępnianie uprawnionym osobom plików, które nie biorą udziału w procesach obiegu dokumentów, czyli modułu zarządzania dokumentami.

O jakie dokumenty może chodzić?

Archiwum plików, zwanego też Document Management System (DMS) lub Electronic Document Management (EDM) najczęściej używa się do zarządzania umowami, np. z klientami, dostawcami, czy pracownikami, fakturami, protokołami, dokumentami HR, nagraniami rozmów, dokumentacją techniczną etc.

Moduł zarządzania dokumentami w Dew-X ma bardzo duże możliwości. Pozwala na tworzenie wielu katalogów/folderów, dodawanie plików, budowanie formularzy do opisywania (indeksowania) dokumentów, OCR-owanie, nadawanie uprawnień do dostępu i edycji plików.

O tym jak działa Archiwum w Dew-X możecie przeczytać tutaj: kliknij

Wszystkie