Tabele globalne

06.02.2023

Tabele globalne to szczególny rodzaj tabel

Pozwalają na stworzenie szablonów najprzeróżniejszych tabel, które następnie mogą być wykorzystywane wielokrotnie zarówno w danym procesie jak i rożnych innych procesach.

Ogromną zaletą tego typu tabel jest ich „wędrujący” charakter – dodanie tej samej tabeli na kolejnych krokach danego procesu pozwala na uzupełnianie tej samej tabeli przez różnych uczestników procesu.

Co więcej, daną tabelę można dodawać również na konkretnym kroku w formie nieedytowalnej, aby prezentować w niej dane zebrane w toku tego procesu.

Kiedy warto skorzystać z takiego rozwiązania?

  1. Gdy ten sam wzór tabeli ma być stosowny w różnych procesach
  2. Kiedy oczekiwane jest, aby kolejne osoby mogły uzupełniać tę samą tabelę, np. wypełniając listę zapotrzebowania w procesie zakupowym
  3. Gdy na kolejnych krokach wygodnie jest prezentować wypełnioną wcześniej tabelę – nie trzeba wówczas przełączać się na widok wcześniejszych kroków

Więcej o tabelach i tabelach globalnych znajdziesz tu: kliknij

Wszystkie
Idea
Globalne trendy zakupowe oprogramowania w 2023 r. według Gartner Digital Markets
Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r. Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).