Wtyczki

W Dew-X jako wtyczki rozumiemy komponenty formularzy, które dają dodatkowe funkcjonalności. Wtyczki wykorzystuje się podczas tworzenia lub edycji formularzy w czasie tworzenia nowych procesów lub edycji istniejących. Dodajemy je definiując nazwę oraz wybierając jedną z dostępnych Wtyczki. Formularze workflow. Obieg dokumentów i spraw Dew-X Niektóre, jak np. Opis sekcji wymagają wypełniania treści Wtyczki. Formularze workflow. Obieg dokumentów i spraw Dew-X Dzięki tej wtyczce dodasz w formularzu dowolny tekst, np. informację, czy instrukcję dla użytkownika. Inna, np. GUS, wymaga jedynie określenia, czy wypełnienie jej pól na formularzu będzie wymagane, czy nie. Ta wtyczka po dodaniu do formularza wygląda tak: Wtyczki. Formularze workflow. Obieg dokumentów i spraw Dew-X i pozwala na automatyczne pobieranie danych firmy z GUS po podaniu NIP-u i wprowadzenie ich do formularza. Uwaga: niekiedy w bazie GUS nie znajdują się kompletne informacje, np. firma paliwowa BP nie ma podanego numeru NIP i nie da się jej wyszukać po tym parametrze. Dostępne są również inne wtyczki:
 • Lista wyboru – pozwala na dodanie pola zawierającego zdefiniowaną w tej wtyczce listę, z której użytkownik, wypełniając formularz dokona wyboru
 • Separator – pozwala na dodanie w formularzu pomiędzy polami lub wtyczkami dodatkowej przerwy w postaci niewidocznej lub różnego rodzaju linii
 • Dane użytkownika – wtyczka uzupełni automatycznie imię, nazwisko i adres e-mail osoby wypełniającej dany formularz
 • Tabela – definiując nazwy kolejnych kolumn oraz typu danych, w nich umieszczanych, wtyczka umożliwi zbudowanie tabeli. Przykładowa tabela może zawierać, np. kolumny: nazwa produktu, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto i pozwoli użytkownikowi na dodanie i wypełnienie dowolnej liczy wierszy zawierających te kwoty. Kolumny zawierające pola typu “kwota” będą automatycznie sumowane.  Uwaga: na wydrukach z systemu, dane z tabel są prezentowane w wierszach
 • Zestawienia – możesz użyć przygotowanego wcześniej szablonu zestawienia, które będzie mogło być uzupełniane lub prezentowane na różnych krokach procesu. Więcej na temat tej wtyczki oraz Tabel przeczytasz tutaj
 • Słowniki – bardziej rozbudowana wersja Listy wyboru. Dzięki niej na formularzach można umieszczać pola wyboru zawierające zdefiniowaną listę wartości i etykiet. Może to być na przykład lista samochodów, pracowników, klientów, dostawców, lokalizacji, projektów, MPK, typów spraw, etc. Więcej na temat tej wtyczki przeczytasz tutaj
 • Link z etykietą – pozwala na dodanie etykiety linku, która będzie pojawiała się na karcie.
 • Przestrzenie nazw – pozwala na powiązanie z jedną lub wieloma Przestrzeniami nazw.  Więcej na temat Przestrzeni nazw przeczytasz tutaj
 • VAT i brutto – oblicza VAT i brutto na podstawie netto i stawki VAT
 • Operacja matematyczna – wykonuje prostą operację matematyczną. Dostępne są następujące funkcje: Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie, Dzielenie
 • Przycisk – umożliwia dodanie przycisku uruchamiającego akcję zewnętrzną Definiujemy wyrównanie (lewo, środek, prawo), wyświetlany tekst oraz adres URL. Więcej o zastosowaniu wtyczki Przycisk przeczytasz tutaj