Użytkownicy

Będąc właścicielem lub administratorem danej Organizacji możesz:
  • zapraszać do niej nowych użytkowników (+Dodaj)
  • akceptować prośby o przyłączenie się od nowych użytkowników
  • zmieniać uprawnienia członków Organizacji
  • odłączać członków Organizacji

W tym celu skorzystaj z panelu użytkowników dostępnego z menu głównego po lewej stronie, wybierając najpierw ikonę Administracja:

a następnie Użytkownicy w obiegu dokumentów i spraw Dew-X

Uwaga: jeżeli nie jesteś administratorem lub właścicielem żadnej Organizacji, ten przycisk nie będzie dla Ciebie dostępny. Zniknie również gdy przełączysz się na Organizację, w której nie masz tych uprawnień.

nazwiska i adresy e-mail zostały ukryte.

Z tego poziomu możesz wykonać wszystkie opisane wyżej operacje.

Dodając nowego użytkownika musisz podać jego adres e-mail

Użytkownicy w obiegu dokumentów i spraw Dew-X

Do czasu, aż zaakceptuje Twoje zaproszenie na liście użytkowników będzie prezentowany w następujący sposób: imię – identyfikator, np. jan.kowalski, nazwisko: domena maila, np. gmail.com. Po akceptacji w polach tych będą się wyświetlać zadeklarowane przez niego dane.

Wybierz ikonę edycji dla danego użytkownika i zmień jego rolę oraz status Poza/Wewnątrz Organizacji

Użytkownicy w obiegu dokumentów i spraw Dew-X

Więcej o rolach i uprawnieniach w Systemie przeczytasz tutaj: kliknij