Tworzenie nowych organizacji i edycja

Organizacje tworzą użytkownicy. Każdy może stworzyć ich wiele. Może też być członkiem wielu organizacji, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Dostępne Organizacje są widoczne po kliknięciu ikony Organizacje w obiegu dokumentów i spraw Dew-X Aby stworzyć nową Organizację naciśnij znak + Stwórz nową w menu głównym po lewej stronie ekranu pod listą Organizacji Organizacje w obiegu dokumentów i spraw Dew-X lub przycisk Utwórz organizację w menu po prawej stronie ekranu (dostępnym tylko na widoku: Moja tablica) Organizacje w obiegu dokumentów i spraw Dew-X Wystarczy podać jej nazwę. System sam uzupełni ją o #numer, dzięki czemu pełne nazwy nie będą się powtarzać. Organizacje mogą być publiczne lub prywatne. Te pierwsze są możliwe do wyszukania i tym samym każdy użytkownik może zawnioskować o dołączenie do nich. Prywatne nie mogą zostać wyszukane, a zatem aby do nich dołączyć trzeba otrzymać zaproszenie od ich członka. Tworząc własną Organizację, to Ty decydujesz, kto zostanie jej członkiem i jakie będzie miał uprawnienia. Jeżeli po utworzeniu Organizacji konieczna jest zmiana jej nazwy lub statusu (publiczna/prywatna), możesz zrobić to poprzez ekran: Uwaga: zmieniając nazwę lub statusu Organizacji, system każdorazowo zmieni również #numer. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na istniejące w niej procesy, pliki, dane, czy jej członków. Więcej o użytkownikach przeczytasz  tutaj: kliknij Więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników przeczytasz  tutaj: kliknij