Wykonywanie zadań – rozpoczynanie procesu

Przygotowany wcześniej proces (więcej o tworzeniu procesów: kliknij) może być uruchomiony przez każdego członka danej Organizacji. Poprzez menu po lewej stronie, wchodzimy w konkretny proces Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Zostaniemy przeniesieni do jego widoku Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Naciskając “+ Kliknij, aby rozpocząć” otworzy się formularz pierwszego kroku danego procesu, np. taki: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Po wypełnieniu go, wybieramy “Prześlij dalej” Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X W tym oknie możemy zmienić zaplanowany czas przeznaczony na wykonanie kolejnego kroku, dodać uwagi i wskazać osobę (lub osoby), do której chcemy przesłać zadanie. Jeżeli mamy uprawnienia administracyjne (więcej o rolach i uprawnieniach: kliknij) w danej Organizacji, możemy z tego poziomu jednocześnie zapraszać nowych członków, których  nie ma na liście, klikając na ikonę osoby z prawej strony Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Ważne: określ, czy dany użytkownik ma być z wewnątrz, czy spoza organizacji Więcej o użytkownikach tutaj: kliknij Po wysłaniu, zadanie to znajdziesz na widoku danego procesu w sekcji W toku lub Zakończone, zależnie od tego, czy Twój krok był, czy nie był ostatni Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X