Wykonywanie zadań – rozpoczynanie procesu

Przygotowany wcześniej proces (więcej o tworzeniu procesów: kliknij) może być uruchomiony przez każdego członka danej Organizacji. Poprzez menu po lewej stronie, wchodzimy w konkretny proces   Zostaniemy przeniesieni do jego widoku   Naciskając “+ Kliknij, aby rozpocząć” otworzy się formularz pierwszego kroku danego procesu, np. taki: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Po wypełnieniu go, wybieramy “Prześlij dalej” Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X W tym oknie możemy zmienić zaplanowany czas przeznaczony na wykonanie kolejnego kroku, dodać uwagi i wskazać osobę (lub osoby), do której chcemy przesłać zadanie. Jeżeli mamy uprawnienia administracyjne (więcej o rolach i uprawnieniach: kliknij) w danej Organizacji, możemy z tego poziomu jednocześnie zapraszać nowych członków, których  nie ma na liście, klikając na ikonę osoby z prawej strony Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Ważne: określ, czy dany użytkownik ma być z wewnątrz, czy spoza organizacji Więcej o użytkownikach tutaj: kliknij Każde zadanie może być przesłane do jednej lub wielu osób. W przypadku przesłania do wielu osób pojawi się okno: Wybierając “Nie” zadanie przejdzie dalej (do kolejnego kroku) natychmiast po wykonaniu go przez dowolną ze wskazanych osób. Jeżeli wybierzemy “Tak”, zadanie będzie czekało aż wypowiedzą się wszystkie wskazane osoby, ale tylko do chwili upłynięcia czasu przewidzianego na to zadanie. Po upłynięciu przewidzianego czasu:
  • gdy wypowiedziała się przynajmniej jedna ze wskazanych osób, zdanie przejdzie dalej. W takim przypadku kolejny wykonawca zobaczy komunikat:
  • jeżeli nie wypowiedział się nikt, stosownie do decyzji przewidzianej w definicji procesu, zadanie wróci do poprzedniego kroku lub instancja procesu zostanie zakończona.
Po wysłaniu, zadanie to znajdziesz na widoku danego procesu w sekcji W toku lub Zakończone, zależnie od tego, czy Twój krok był, czy nie był ostatni. Więcej informacji o stanach zadań znajdziesz tutaj