Role i uprawnienia w systemie

W Systemie wyróżnia się następujące role i uprawnienia Użytkowników w Organizacji:

Panel pozwalający na nadawanie i zmianę uprawnień, a także dodawanie i usuwanie użytkowników jest dostępny z menu głównego po lewej stronie ekranu poprzez ikonę Administracja:

a następnie Użytkownicy w obiegu dokumentów i spraw Dew-X

Uwagi:

  1. Jeżeli nie jesteś administratorem lub właścicielem (Owner) żadnej Organizacji, ten przycisk nie będzie dla Ciebie dostępny. Zniknie również gdy przełączysz się na Organizację, w której nie masz tych uprawnień.
  2. Owner również może zmienić swój status na “poza organizacją”. Zabieg ten będzie zapewne stosowany niezwykle rzadko, ale ma uzasadnienie na przykład w sytuacji, w której z jakiegoś powodu Owner nie chciałby być widoczny dla użytkowników spoza organizacji. Dobrym przykładem takiego procesu jest system zgłoszeniowy (błędy, usterki, wsparcie, etc.), w którym “wewnątrz organizacji” byłby tylko jeden użytkownik, np. zgloszenia@nazwafirmy.com (widoczny dla wszystkich), a pozostali, w tym administratorzy i Owner “poza organizacją”, czyli niewidoczni dla wszystkich użytkowników spoza danej Organizacji.

W przypadku Przestrzeni nazw oraz Archiwum plików Właściciel (Owner) oraz Administratorzy (Admin) danej Organizacji mają domyślnie nadane pełne uprawnienia. Pozostałych użytkowników należy upoważnić do dostępu odpowiednio do Przestrzeni nazw i dokumentów w poszczególnych katalogach/folderach (wyszukanie i podgląd) oraz opcjonalnie do dodawania, edytowania oraz usuwania.

Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale poświęconym tworzeniu katalogów/folderów: kliknij oraz w rozdziale dotyczącym modyfikacji katalogów/folderów: kliknij

Więcej o tworzeniu i edycji Przestrzeni nazw przeczytasz tutaj: kliknij

Więcej o użytkownikach przeczytasz tutaj: kliknij