Wykonywanie zadań – ostatni krok w procesie

Jeżeli wykonywany przez Ciebie krok jest ostatnim w danym procesie, procedura wygląda tak samo jak przy Nowe zadanie w procesie, ale zamiast przycisku Prześlij dalej lub Dalej, w prawym dolnym rogu, pojawia się przycisk Zakończ  Do chwili zarchiwizowania (zakończenia), możesz cofnąć dane zadanie do dowolnego wcześniejszego kroku Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Wybierz Zakończ – ten przebieg procesu zostanie zakończony i zarchiwizowany, a karta z dostępem do historii operacji zostanie odłożona (u wszystkich uczestników) do sekcji Zakończone.