Organizacje

W systemie Dew-X Organizacja, to podmiot formalny (firma, instytucja, fundacja, stowarzyszenie etc.) lub nieformalny (np. grupa społeczna) zdefiniowany na potrzeby korzystania z Systemu. Organizacje tworzą użytkownicy. Każdy może stworzyć ich wiele. Może też być członkiem wielu organizacji, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Każdy Użytkownik staje się automatycznie członkiem Organizacji Dew-X oraz potencjalnie innych stworzonych przez Operatora. Organizacje te mogą służyć do obsługi procesów związanych z funkcjonowaniem Systemu, np. do zgłaszania błędów, uwag, pomysłów, korespondencji, rozliczeń etc. Więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników przeczytasz  tutaj: Role i użytkownicy Dostępne Organizacje są widoczne po kliknięciu ikony Ikona Organizacji w menu głównym po lewej stronie ekranu. Możesz dołączyć do wielu istniejących już Organizacji. W tym celu wybierz “Dołącz do organizacji” w menu i wpisz co najmniej trzy znaki, a lista publicznych Organizacji zostanie wyświetlona, ale uwaga: aby dołączyć do istniejącej Organizacji, Twój akces musi zostać zaakceptowany przez jej administratora – wyślemy do niego Twoją prośbę. Z tego poziomu możesz wybrać tę Organizację, w której chcesz w danej chwili pracować. Menu Organizacje Na widoku: Moja tablica, pomiędzy organizacjami, możesz się też  przełączać w menu po prawej stronie ekranu. Menu boczne O tworzeniu nowych organizacji przeczytasz tutaj: kliknij Więcej o użytkownikach przeczytasz  tutaj: kliknij