OCR

Optyczne rozpoznawanie znakówOCR (ang. optical character recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie. Źródło: Wikipedia Niektóre procesy obiegu dokumentów inicjowane są poprzez pojawienie się dokumentu. Klasycznymi przykładami takich procesów są: kancelaria pism przychodzących i obieg faktur, ale od dokumentu mogą (choć nie muszą) zaczynać się również reklamacje, wnioski urlopowe, czy obieg umów. W takim przypadku tworząc proces w kreatorze systemu Dew-X wybierz opcję “Proces zacznie się od dodania pliku”. Więcej o tworzeniu procesów przeczytasz tutaj  Uruchamiając tego typu proces, użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o dodanie pliku. Jeżeli będzie to PDF lub któryś z obsługiwanych plików graficznych, obraz tego dokumentu wyświetli się w oknie formularza po lewej stronie OCR w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Cześć dołączonych tak plików ma już warstwę tekstową ukrytą pod obrazem dokumentu, np. faktury generowane do postaci PDF bezpośrednio przez program do fakturowania. Zaznaczając kursorem fragment tekstu można go skopiować, tak jak robi się to np. w treści e-maili, czy plików MS Word. Niektóre jednak będą tylko obrazami. W takim przypadku (i tylko jeżeli tego potrzebujesz) naciśnij ikonę: OCR w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Następnie poczekaj na wykonanie odczytu treści. Po chwili będziesz mógł kopiować fragmenty tekstu bezpośrednio z dokumentu OCR w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X i wklejać go w pola formularza. W powyższym przykładzie skopiowanie numeru NIP i wklejenie go w pole wtyczki GUS pozwoli na pobranie danych wystawcy faktury i automatyczne uzupełnienie pól formularza takich ja nazwa, adres, kod pocztowy i miasto. Oczywiście kopiować możesz znaczenie więcej, nawet treść załączonej umowy. Uwaga: pliki graficzne poddane procesowi OCR zostaną zamienione na format PDF.