Archiwum plików

Archiwum, moduł zarzadzania dokumentami, pozwala na przechowywanie, opisywanie i korzystanie przez uprawione osoby z plików. Najczęściej używa się go do zarządzania umowami, np. z klientami, dostawcami, czy pracownikami, fakturami, protokołami, dokumentami HR, nagraniami rozmów, dokumentacją techniczną etc. W Archiwum można przechowywać dowolne dokumenty jednak wielkość pojedynczego pliku nie może być większa niż 50 MB. Funkcjonalności Archiwum zostały opisane  w czterech rozdziałach instrukcji:
  1. Tworzenie katalogów/folderów
  2. Modyfikacja katalogów/folderów
  3. Dodawanie i opisywanie dokumentów
  4. Korzystanie z Archiwum