Archiwum – dodawanie i opisywanie dokumentów

Wybieramy jeden z utworzonych wcześniej katalogów/folderów np. Umowy   Pliki dodajemy na dwa sposoby: 1. Klikając na kafelek “Kliknij aby dodać lub upuść nowy plik” 2. Metodą Drag & Drop, czyli przerzucając jeden lub wiele plików w obszar roboczy Archiwum. Uwaga: drugi sposób zależnie od liczby i wielkości plików może zająć dłuższy czas. Dokumenty pojawią się w danym katalogu i będą wyświetlane łącznie z dodanymi wcześniej. Pliki opisane od nieopisanych różnią się kolorem belki na karcie – opisane mają białą (lub szarą dla trybu ciemnego) oraz mogą posiadać wypełnione pola wyróżnione, których wartości pojawią się na kartach.   Karty domyślnie otrzymują nazwy plików, np. Umowa nr 3.pdf, ale w procesie dodawania atrybutów nazwy wyświetlane mogą zostać zmienione. Wchodząc w poszczególne karty, dodajemy opisy kolejnych dokumentów, wypełniając formularz, który wcześniej zdefiniowaliśmy. W przypadku niektórych plików, np. PDF, ich obraz wyświetli się w oknie po lewej stronie. W tym przypadku będzie można skorzystać z opcji kopiowania treści (jeżeli plik ma warstwę tekstową) lub skorzystania z OCR, aby tę warstwę uzyskać. Więcej o OCR – kliknij. Opisy plików mogą być zmieniane wielokrotnie – wystarczy wybrać szczegóły (trzy kropki na karcie).