Globalne trendy zakupowe według Gartner Digital Markets

03.03.2023

Raport Gartner Digital Markets identyfikuje dziewięć najważniejszych trendów dotyczących inwestowania w oprogramowanie, które warte są obserwowania w 2023 r.

Cały jest interesujący, ale naszą uwagę szczególnie przykuł Trend nr 3, z którego wynika, że 69% (próba ponad 1 500 przedsiębiorstw w pięciu krajach) kupujących boryka się z problemem uzasadniania i finansowania zakupu technologii. W szerszym kontekście może to być ściśle powiązane z niepewnością gospodarczą, która została wskazana jako największe biznesowe wyzwanie w 2023 r. (Trend nr 1).

Global Software Buying Trends Gartner Digital Markets

Mamy podobne obserwacje. Większość użytkowników Dew-X, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, wskazuje, że głównym powodem zainteresowania Dew-X’em jest jego bezpłatny charakter lub niski koszt wdrożenia i utrzymania na własnych serwerach.

Ten drugi aspekt ściśle koresponduje z wątkiem bezpieczeństwa, na który w raporcie Gartner Digital Markets zwraca uwagę 37% kupujących. W naszym przypadku około 5% podmiotów oczekuje wyższego poziomu bezpieczeństwa od oferowanego w ramach wersji współdzielonej, co rozumie jako możliwość instalacji systemu we własnej infrastrukturze lub w wybranej przez siebie chmurze (co oczywiście nie wyczerpuje tematyki bezpieczeństwa). Jest to dla nich jedno z najważniejszych kryteriów wyboru obok funkcjonalności oprogramowania i łatwości korzystania.

Wracając do Trendu nr 3, dla 41% wyzwaniem jest kompatybilność z innym posiadanym oprogramowaniem, a 40% ma trudność z wybraniem właściwej technologii. Z tymi dwoma obszarami wyznań też nieźle sobie radzimy. W pierwszym przypadku do dyspozycji jest API i opcjonalne usługi integracyjne, a w drugim częściowo pomoże możliwość bezkosztowego (oczywiście poza własnym zaangażowaniem) testowania oprogramowania w pełnym zakresie funkcjonalności.

Link do pełnej wersji raportu

Wszystkie