Moja tablica

To pierwszy widok, który zobaczysz po zalogowaniu. Jeżeli nie masz żadnych zadań do wykonania będzie wyglądał tak: Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X Wszystko się zmieni, gdy zacznie przybywać zadań Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X To co się na nim znajdzie zależy od wielu czynników, np.: czy dołączyłeś do istniejących już organizacji, czy utworzyłeś swoją organizację, czy czekają na Ciebie zadania do wykonania etc. Po lewej stronie widzisz zwinięty panel menu. Nazywamy go szczoteczką do zębów. Jej trzon pozwala na dostęp do następujących funkcji Druga kolumna, to procesy, do których masz dostęp w danej organizacji Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X Liczba przy ikonie procesu, to ilość zadań do wykonania przez Ciebie. Klikając w nazwę danego procesu wejdziesz do widoku, z którego będziesz mógł:
  1. Wykonywać zadania
  2. Tworzyć nowe zadania w danym procesie
  3. Edytować ten proces (jeżeli masz takie uprawnienia). Więcej o edycji procesu: kliknij
Drugie menu znajdziesz po prawej stronie ekranu Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X Nie wszystkie jego pozycje są zawsze widoczne. Widok może być np. taki: Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X Ważnym elementem Mojej tablicykarty zadań widoczne w sekcji Bliżej terminu. Znajdują się tam Twoje zadania, ze wszystkich Twoich organizacji, na których wykonanie zostało Ci najmniej czasu. Karta zadań Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X Poniżej tej sekcji znajdziesz jeszcze listę zadań do wykonania przez Ciebie w aktualniej Organizacji Obieg dokumentów i spraw workflow Dew-X