DW (do wiadomości)

Występuje czasem potrzeba, aby użytkownik niebiorący udziału w przepływie danej sprawy miał możliwość zapoznania się z nią. Do tego służy funkcjonalność DW. Może to być zarówno osoba, która nie będzie w ogóle brała udziału w tej instancji procesu jak i ta, która zostanie do niej dołączona na późniejszych krokach. Wykonując swój krok w procesie mamy dostępny dodatkowy przycisk: Klikając w niego otworzy się okno: Tu możemy dodać dowolną liczbę osób DW. Uwaga: osoby spoza organizacji mogą dodawać tylko osoby z wewnątrz organizacji, tym niemniej jeżeli osoba z wewnątrz doda kogoś spoza organizacji, to tym samym ujawni tę osobę również wszystkim osobom spoza organizacji, które wyświetlą listę osób dodanych DW wcześniej. Dodana osoba otrzyma powiadomienie e-mailowe. Jeżeli nie bierze ona udziału w obiegu danego dokumentu lub sprawy, to nie będzie miała możliwości wykonania w nim żadnych działań, ale będzie mogła zapoznać się z tym co zostało dotychczas wykonane. Zadanie znajdzie w Toku lub w Zakończonych w danym procesie. Jeżeli do danej instancji procesu zostały już dodane jakieś osoby DW, to otwierając okno DW zobaczymy je na liście: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać do nich powiadomienie ponownie. Listę osób, które zostały dodane DW można obejrzeć również w zakładce DW widocznej po wejściu w szczegóły danej instancji: Znajdują się na niej informacje kiedy, kto i komu udostępnił dane zadanie. Uwaga: zakładka DW widoczna jest tylko dla użytkowników z wewnątrz organizacji. Więcej na temat możliwych statusów użytkowników przeczytasz tu: kliknij