Archiwum – tworzenie katalogów/folderów

Można stworzyć wiele katalogów/folderów określając dla każdego z nich różne uprawnienia i formularze. Będąc w danej Organizacji, wybierz ikonę z menu głównego po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij kartę “+ Stwórz folder   Wybierz ikonę wyróżniającą dany katalog (uwaga: nie szukaj związku merytorycznego – ikony służą tylko do szybkiego rozróżnienia folderów) oraz nazwij katalog, np. Umowy. Zarówno nazwę jak i ikonę będziesz mógł później zmienić.   W kolejnym kroku możesz określić uprawnienia poszczególnych osób do danego folderu i znajdujących się w nim plików. Dodawaj  użytkowników należących do danej Organizacji i decyduj czy mogą dodawać, edytować oraz usuwać pliki i foldery. Uwaga: Właściciel (Owner) oraz Administratorzy mają domyślnie nadane pełne uprawnienia – nie musisz dodawać ich do tej listy.   Ostatnim krokiem jest zbudowanie formularza do opisu poszczególnych plików w danym folderze. Przemyślane zbudowanie go będzie bardzo przydatne w późniejszym korzystaniu z Archiwum. Możesz wybrać spośród wielu predefiniowanych typów pól, takich jak tekst, liczba, kwota, wybór: tak/nie, data, zakres dat, link, czy e-mail.   W każdej chwili możesz podejrzeć wygląd formularza i modyfikować go na tym widoku DMS Archiwum dokumentów w workflow Dew-X Gdy skończysz budowanie formularza pozostanie już tylko wybranie pól wyróżnionych, czyli 1-3, które będą wyświetlać się na kartach poszczególnych dokumentów. DMS Archiwum dokumentów w workflow Dew-X Tworzenie zakończ przyciskiem Publikuj