Otwórz się!

Współczesna organizacja przedsiębiorstw z Dew-x 

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, firmy otwierają się na świat – otwierają się na współpracę.
Ma ona pewne granice, np. odrębność marek jest bezspornie nadal bardzo ważna, zwłaszcza w obszarze wizerunkowym, bo w procesie zakupu liczą się przecież emocje, a te często silnie związane są z brand-em. Nie inaczej jest z kwestiami finansowymi, które też są wyraźnie rozdzielane, a już zwłaszcza, gdy mowa o podatkach. Ale już procesowo, czy projektowo, od wewnątrz, podziały mocno bledną.

Historia nie jest nowa, bo od lat wykorzystywany jest np. outsourcing (przekazywanie części obszarów naszej działalności podmiotom zewnętrznym: księgowość, HR, sprzątanie, IT, usługi prawne, produkcja, serwis etc.). Później powstawały grupy zakupowe, białe marki (nadawanie własnej marki usługom i produktom podwykonawców), zaczęto wykorzystywać te same części, komponenty, czy wręcz różnicować produkty i usług tylko na poziomie marki.

Relatywnie nowe jest zatrudnianie osób prowadzących działalności gospodarcze – i nie myślę tu tylko o powodach związanych z optymalizacją podatkową, ale po prostu o osobach, które równolegle świadczą usługi dla kilku firm. Uwspólniane są działy, np. badawczo-rozwojowe, marketing, czy sprzedaż. Uczestniczymy w klastrach, inkubatorach, izbach. Współdzielimy pracowników lub całe zespoły ludzi oraz zasoby, np. biura i sprzęt.

Można odnieść wrażenie, że odrębność niektórych firm kończy się na unikalnym numerze NIP.

To wszystko zmierza do zupełnie innego sposobu postrzegania organizacji przedsiębiorstw, który ma też wpływ na sposób tworzenia nowych przedsięwzięć już na etapie projektowania i implementacji pomysłu biznesowego.

Może w niedalekiej przyszłości, w naszej galaktyce, coraz częściej zespoły ludzi, w różnych konfiguracjach będą dostarczać wartość swoim klientom nie koncentrując się zbyt mocno na tym pod jakim szyldem działają.

Jakkolwiek nie działasz, Dew-X jest już do tego przygotowany.

Super. Jak rozpocząć?