Elastyczne narzędzie o szerokich możliwościach

Używam DEW-X bez szkolenia. Łatwo jest zrozumieć, jakie działania są konieczne. Mogę wdrażać nowe procesy workflow niezależnie od dostępności dostawców. Zmieniam kroki i działania. Pomocne są również szablony. Widzę obsługę moich zadań. Kto nad nimi pracuje. Wiem, kiedy moje zaangażowanie jest potrzebne.