Świetne narzędzie do wdrażania procesów w firmie

Praca z Dew-X pozwala zrozumieć, jakie procesy mogą działać w Twojej organizacji. Próg wejścia jest bardzo niski – wystarczy szybko utworzyć konto, aby korzystać z funkcjonalności. Jest to również proste dla potencjalnych kontrahentów, z którymi będziesz chciał wspólnie korzystać z Dew-X. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dołączenia do różnych organizacji za pomocą jednego konta prywatnego. Deweloperzy stawiają na współpracę z klientem. Kompleksowo wyjaśniają funkcjonalność oprogramowania i służą pomocą. Są otwarci na zmiany i wdrażanie nowych funkcjonalności. Myślę, że oprogramowaniu brakuje drobnych dodatków, pozwalających na większą swobodę w tworzeniu pól w formularzach procesowych. Myślę, że z czasem zostaną one zaimplementowane w wersji podstawowej, lub zlecimy ich implementację programistom Dew-X. Przydałyby się również funkcje automatyzujące np. eksport danych. Wierzę, że API pozwoli nam je wdrożyć.