Opis programu z perspektywy klienta

Elastyczność, możliwość dostosowania się do istniejących procesów, które zostały wcześniej opracowane na przestrzeni lat. Zaangażowanie właściciela firmy, który osobiście przeprowadził wideokonferencję dotyczącą szybkiego wdrożenia.