Tabele i Zestawienia (dawniej tabele globalne)

Tabela oraz Zestawienie to wtyczki dostępne w Dew-X. Przykładowa tabela może być zbudowana tak, że zawiera kolumny z polami: nazwa produktu, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto oraz kolumny z innymi wtyczkami, np. Listą wyboru lub Słownikiem. Tak utworzony szablon pozwoli użytkownikowi biorącemu udział w procesie na dodawanie i wypełnienie dowolnej liczy wierszy zawierających te dane. Kolumny zawierające pola typu „kwota” będą automatycznie sumowane. Uwaga: na wydrukach z systemu, dane z tabel są prezentowane w wierszach. Standardową tabelę można zbudować bezpośrednio w kreatorze podczas tworzenia lub edycji definicji procesu. Innym, szczególnym rodzajem tabel są Zestawienia. Pozwalają na stworzenie szablonów najprzeróżniejszych zestawień, które następnie mogą być wykorzystywane wielokrotnie zarówno w danym procesie jak i rożnych innych procesach. Ogromną zaletą tego typu zestawień jest ich „wędrujący” charakter – dodanie tego samego zestawienia na kolejnych krokach danego procesu pozwala na uzupełnianie go przez różnych uczestników procesu. Co więcej, dane zestawienie można dodawać również na konkretnym kroku w formie nieedytowalnej, aby prezentować w niej dane zebrane w toku tego procesu.   Przygotowanie szablonu Zestawienia Moduł Zestawienia znajdziemy po wybraniu ikony Administracja w menu głównym:   Nowe zestawienia tworzymy używając przycisku Dodaj   Szablon zestawienia przygotowujemy w kreatorze podobnym do kreatora procesów. Tak utworzony wzór zestawienia, po umieszczeniu jej w danym procesie zostanie automatycznie wzbogacony o dane uzupełniającego (imię i nazwisko) oraz datę ostatniej modyfikacji. Uwaga: raz utworzony szablon zestawienia nie może zostać usunięty. Nie będzie można też zmienić jego nazwy. Jeżeli popełniłeś błąd lub nie chcesz aby dany szablon był nadal wykorzystywany po prostu wyłącz jego widoczność.   Wykorzystanie zestawiania w czasie edycji procesu Zestawiania są jedną z wtyczek. Edytując krok w procesie:
  1. Wybierz wtyczkę Zestawienia
  2. Określ, czy na dany kroku ma być edytowalna, czy też nie (uwaga poniżej)
  3. Wybierz szablon zestawienia z listy (oczywiście wcześniej musi być przygotowana w module Administracja)
  Uwagi:
  1. Dodając Zestawienie do kroku w procesie określ, czy ma być edytowalne na danym kroku, czy też nie. Jeżeli wybierzesz nieedytowalne, to użytkownik nie będzie mógł go uzupełnić na danym kroku, ale będzie widział, co zostało do nim wpisane na innych krokach.
  2. Zestawienia nie będą widoczne w zakładce Historia. Zestawienie może i zazwyczaj posiada dane gromadzone na wielu różnych krokach – umieszczanie ich w historii również na krokach wcześniejszych byłoby mylące. Dane te znajdziesz zawsze w zakładce Dane.