Tabele i tabele globalne

Tabela oraz Tabela globalna to wtyczki dostępne w Dew-X. Przykładowa tabela może być zbudowana tak, że zawiera kolumny z polami: nazwa produktu, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto oraz kolumny z innymi wtyczkami, np. Listą wyboru lub Słownikiem. Tak utworzony szablon pozwoli użytkownikowi biorącemu udział w procesie na dodawanie i wypełnienie dowolnej liczy wierszy zawierających te dane. Kolumny zawierające pola typu „kwota” będą automatycznie sumowane. Uwaga: na wydrukach z systemu, dane z tabel są prezentowane w wierszach. Standardową tabelę można zbudować bezpośrednio w kreatorze podczas tworzenia lub edycji definicji procesu. Innym, szczególnym rodzajem tabel są Tabele globalne. Pozwalają na stworzenie szablonów najprzeróżniejszych tabel, które następnie mogą być wykorzystywane wielokrotnie zarówno w danym procesie jak i rożnych innych procesach. Ogromną zaletą tego typu tabel jest ich „wędrujący” charakter – dodanie tej samej tabeli na kolejnych krokach danego procesu pozwala na uzupełnianie tej samej tabeli przez różnych uczestników procesu. Co więcej, daną tabelę można dodawać również na konkretnym kroku w formie nieedytowalnej, aby prezentować w niej dane zebrane w toku tego procesu. Przygotowanie szablonu Tabeli globalnej Moduł Tabele globalne znajdziemy po wybraniu ikony Administracja w menu głównym: Nowe tabele globalne tworzymy używając przycisku Dodaj Szablon tabeli globalnej przygotowujemy w kreatorze podobnym do kreatora procesów. Tak utworzony wzór tabeli globalnej, po umieszczeniu jej w danym procesie zostanie automatycznie wzbogacony o dane uzupełniającego (imię i nazwisko) oraz datę ostatniej modyfikacji. Uwaga: raz utworzony szablon tabeli globalnej nie może zostać usunięty. Nie będzie można też zmienić jego nazwy. Jeżeli popełniłeś błąd lub nie chcesz aby dany szablon był nadal wykorzystywany po prostu wyłącz jego widoczność. Wykorzystanie tabeli globalnej w czasie edycji procesu Tabele globalne są jedną z wtyczek. Edytując krok w procesie:
  1. Wybierz wtyczkę Tabela globalna
  2. Określ, czy na dany kroku ma być edytowalna, czy też nie (uwaga poniżej)
  3. Wybierz szablon tabeli globalnej z listy (oczywiście wcześniej musi być przygotowana w module Administracja)
Uwagi:
  1. Dodając Tabelę globalną do kroku w procesie określ, czy ma być edytowalna na danym kroku, czy też nie. Jeżeli wybierzesz nieedytowalną, to użytkownik nie będzie mógł jej uzupełnić na danym kroku, ale będzie widział, co zostało do niej wpisane na innych krokach.
  2. Tabele globalne nie będą widoczne w zakładce Historia. Tabela globalna może i zazwyczaj posiada dane gromadzone na wielu różnych krokach – umieszczanie ich w historii również na krokach wcześniejszych byłoby mylące. Dane te znajdziesz zawsze w zakładce Dane.