Przestrzenie nazw – tworzenie i edycja

Przestrzenie nazw (namespace) to byty wiążące dane, procesy i dokumenty, jednak nieposiadające samodzielnie mechanizmów przepływu (workflow). Przestrzenie nazw w swoim założeniu mają pozwolić na tworzenie zarówno takich bytów jak klienci, projekty jak i ewidencja czasu pracy, czy rejestr pism przychodzących. Pozwalają na stworzenie obiektów o podobnych cechach do formularzy workflow, jednak inaczej zarządzanych i prezentowanych. Więcej o Przestrzeniach nazw przeczytasz tutaj   W menu wybierz ikonę Przestrzeni nazw, a następnie + Zbuduj przestrzeń nazw Możesz użyć pliku z zapisanym wcześniej szablonem Przestrzeni nazw lub skorzystać z kreatora. Należy wybrać ikonę, określić nazwę oraz 3-5 znakowy prefix. W kolejnym kroku ustalamy kto będzie miał dostęp do danej Przestrzeni. Uwaga: użytkownicy z rolą Owner i Admin mają pełny dostęp niezależnie od powyższych ustawień. W następnym kroku budujemy formularz w sposób podobny dla formularzy występujących w procesach. Do dyspozycji mamy pola zwykłe oraz niektóre wtyczki. Edycję kończymy przyciskiem Publikuj Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność edycji, skorzystaj z przycisku koła zębatego (w wersji desktop w prawym dolnym rogu ekranu). Uwaga: w przypadku Przestrzeni nazw możliwa jest jedynie edycja etykiet oraz wymagalności  utworzonych wcześniej pól i wtyczek. Jeżeli jakieś pole lub wtyczka wymaga głębszej edycji, np. zmiany typu, słownika, listy wyboru etc. wyłącz jej widoczność i dodaj kolejną zgodnie z aktualnymi wymaganiami.