Wykonywanie zadań – nowe zadanie w procesie

Jeżeli ktoś przysłał Ci zadanie do wykonania w danym procesie w danej Organizacji, znajdziesz je na widoku Moja tablica oraz na widoku danego procesu Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Podejmuje się je klikając w strzałkę w prawym dolnym rogu na karcie zadania. Widok karty może się nieco różnić zależnie od miejsca, w którym jest wyświetlana, ale zazwyczaj wygląda tak: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Wyświetli się nam formularz naszego kroku, np. taki: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Po wypełnieniu go, wybieramy “Prześlij dalej”. Uwaga: jeżeli przewidziana została możliwość zakończenia procesu na danym kroku (pomimo, że istnieją kroki kolejne), to zamiast “Prześlij dalej” pojawi się “Dalej” z dwoma opcjami wyboru: Prześlij dalej lub zakończ w obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Wybierając “Prześlij dalej”, pojawi się okno: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X W tym oknie możemy zmienić zaplanowany czas przeznaczony na wykonanie kolejnego kroku, dodać uwagi i wskazać osobę (lub wiele osób), do której chcemy przesłać zadanie. Uwaga: pole “Wyślij do” może być wypełnione tzw. domyślnym wykonawcą kolejnego kroku. Nadal możesz jednak zmienić adresata. Jeżeli mamy uprawnienia administracyjne (więcej o rolach i uprawnieniach: kliknij) w danej Organizacji, możemy z tego poziomu jednocześnie zapraszać nowych członków, których  nie ma na liście, klikając na ikonę osoby z prawej strony Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Ważne: określ, czy dany użytkownik ma być z wewnątrz, czy spoza organizacji Więcej o użytkownikach tutaj: kliknij Pamiętaj, że do chwili przesłania dalej, możesz zawsze cofnąć dane zadanie, do dowolnego wcześniejszego kroku Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Po wysłaniu, zadanie to znajdziesz na widoku danego procesu w sekcji W toku lub Zakończone zależnie od tego, czy Twój krok był, czy nie był ostatni Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X