Wykonywanie zadań – nowe zadanie w procesie

Jeżeli ktoś przysłał Ci zadanie do wykonania w danym procesie w danej Organizacji, znajdziesz je na widoku Moja tablica oraz na widoku danego procesu Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Podejmuje się je klikając w strzałkę w prawym dolnym rogu na karcie zadania. Widok karty może się nieco różnić zależnie od miejsca, w którym jest wyświetlana, ale zazwyczaj wygląda tak: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Wyświetli się nam formularz naszego kroku, np. taki: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Po wypełnieniu go, wybieramy “Prześlij dalej”. Uwaga: jeżeli przewidziana została możliwość zakończenia procesu na danym kroku (pomimo, że istnieją kroki kolejne), to zamiast “Prześlij dalej” pojawi się “Dalej” z dwoma opcjami wyboru: Prześlij dalej lub zakończ w obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Wybierając “Prześlij dalej”, pojawi się okno: Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X W tym oknie możemy zmienić zaplanowany czas przeznaczony na wykonanie kolejnego kroku, dodać uwagi i wskazać osobę (lub wiele osób), do której chcemy przesłać zadanie. Uwaga: pole “Wyślij do” może być wypełnione tzw. domyślnym wykonawcą kolejnego kroku. Nadal możesz jednak zmienić adresata. Jeżeli mamy uprawnienia administracyjne (więcej o rolach i uprawnieniach: kliknij) w danej Organizacji, możemy z tego poziomu jednocześnie zapraszać nowych członków, których  nie ma na liście, klikając na ikonę osoby z prawej strony Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Ważne: określ, czy dany użytkownik ma być z wewnątrz, czy spoza organizacji Więcej o użytkownikach tutaj: kliknij Pamiętaj, że do chwili przesłania dalej, możesz zawsze cofnąć dane zadanie, do dowolnego wcześniejszego kroku Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X Każde zadanie może być przesłane do jednej lub wielu osób. W przypadku przesłania do wielu osób pojawi się okno: Wybierając “Nie” zadanie przejdzie dalej (do kolejnego kroku) natychmiast po wykonaniu go przez dowolną ze wskazanych osób. Jeżeli wybierzemy “Tak”, zadanie będzie czekało aż wypowiedzą się wszystkie wskazane osoby, ale tylko do chwili upłynięcia czasu przewidzianego na to zadanie. Po upłynięciu przewidzianego czasu:
  • gdy wypowiedziała się przynajmniej jedna ze wskazanych osób, zdanie przejdzie dalej. W takim przypadku kolejny wykonawca zobaczy komunikat:
  • jeżeli nie wypowiedział się nikt, stosownie do decyzji przewidzianej w definicji procesu, zadanie wróci do poprzedniego kroku lub instancja procesu zostanie zakończona.
Po wysłaniu, zadanie to znajdziesz na widoku danego procesu w sekcji W toku lub Zakończone zależnie od tego, czy Twój krok był, czy nie był ostatni Procesy w systemie obiegu dokumentów i spraw workflow Dew-X