Identyfikator

Każda instancja procesu (np. kolejna faktura procedowana w Systemie lub dokument dodany do Archiwum plików) otrzymuje swój indywidualny Identyfikator. Jest to ciąg znaków, np. taki: 61e53217632678c254defd24 Spełnia kilka funkcji, z czego dla Użytkownika istotne mogą być następujące:
  • ułatwienie wyszukiwania – wpisz go w oknie przeglądarki (więcej o wyszukiwaniu przeczytasz tutaj: kliknij)
  • można go podać innemu użytkownikowi
  • można go wskazać zgłaszając błąd lub zadając pytanie
  • wraz z nazwą procesu pojawi się w nazwie pliku PDF po wydrukowaniu danych z lub bez historii, np.: Urlop wypoczynkowy_61e53217632678c254defd24.pdf