Grupy użytkowników

Jeżeli wystąpi taka potrzeba, możesz zbudować grupy użytkowników. W tym celu w Panelu administracyjnym wybierz Grupy, a następnie przycisk + Dodaj. Należy określić nazwę Grupy, np. Zarząd, Sprzedaż, Produkcja, HR, etc. Widoczna poza organizacją: Grupa (tym samym jej członkowie) będzie widoczna dla użytkowników ze statusem “Poza organizacją”. Do utworzonych Grup należy przypisać wybranych użytkowników. Dany użytkownik może być członkiem wielu grup.