Archiwum – modyfikacja katalogów/folderów

Utworzone wcześniej katalogi/foldery w Archiwum uprawniona osoba może modyfikować, nawet jeżeli zostały tam już dodane dokumenty. Do edycji można się dostać na dwa sposoby:
  • z widoku głównego Archiwum, wybierając stosowną ikonę na karcie katalogu/folderu
DMS Archiwum dokumentów w workflow Dew-X
  • z widoku danego katalogu/folderu wybierając koło zębate w prawym dolnym rogu ekranu
DMS Archiwum dokumentów w workflow Dew-X i dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiany mają dotyczyć formularza opisu plików – wybierz Edytuj   Uwaga: wcześniejsze pola formularza nie mogą zostać usunięte, ponieważ mogły zostać już wypełnione. Mamy jednak dwie możliwość edycji: – zmiana etykiety pola (zmiana jego nazwy) oraz jego wymagalności – typ pola pozostanie ten sam, – wyłączenie widoczności danego pola. DMS Archiwum dokumentów w workflow Dew-X Wyłączenie widoczności pola wskazanego uprzednio jako wyróżnionego spowoduje konieczność zaktualizowania tych pól. Edycję zakończ przyciskiem Publikuj